About

Tôi là có thể một cô gái hay cười hay khóc, một gã khờ hý hoáy viết dăm điều vớ vẫn, hay một người đàn bà mang cơ thể đàn ông luôn ngồi rầu rĩ bên cửa sổ. Tôi có thể là bất cứ ai nhưng cứ gọi tôi là “Xám”.

Advertisements